Technologické inovace ve finančním sektoru (FINTECH). Payment Service Directive (PSD2), kybernetická bezpečnost, risk management, decision engine, datová analýza, reporting, platformy bezpečnostních technologií, případové studie.