22.11. 2017

Konferenční centrum City

Na Strži 65/1702, Praha 4

9:00 – 9:30
Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a inovativní metody analýz dat o zákaznících

Mgr. Richard Otevřel, Senior advokát, Havel, Holásek & Partners
Nové technologie a dostupnější množství dat sloužících k předvídání potřeb zákazníků nebo ochraně oprávněných zájmů podnikatele může zvýšit důvěru zákazníků, anebo je také odradit. Regulace ochrany osobních údajů je v Evropské unii dlouhodobě založená právě také na zvyšování důvěry, především v on-line služby. Jsou tedy nová přísná pravidla v GDPR jen zatěžující regulací, nebo rozumným nástrojem pro vytvoření férového prostředí?
PREZENTACE KE STAŽENÍPREZENTACE KE STAŽENÍ

9:35 – 10:05
Jak cíleně chránit osobní údaje

Petr Zahálka, Security Team Leader, Avnet s.r.o.
Ochrana citlivých dat a osobních údajů je často podceňovaná oblast, která se často neřeší nebo pouze okrajově. Se zavedením ZKB, zákona 101 a nyní GDPR se cílená a měřitelná ochrana osobních údajů je nezbytností. Dozvíte se základní změny, které se zavedením GDPR vstupují v platnost, co všechno se považuje za osobní údaje. Data Loss Prevention systémy mi v tomto mohou výrazně pomoci. Seznámíme se s úskalími a jejich řešeními, které nasazení těchto systémů často provází.
PREZENTACE KE STAŽENÍ

10:10 – 10:40
F5 – Anti-DDoS ochrana pro kritické aplikace

Radovan Gibala, Systémový inženýr, F5 Networks
DoS a DDoS útoky jsou stále častější a je velmi jednoduché je vyvolat. Útočníci také kombinují volumetrické útoky na nižších vrstvách OSI modelu s útoky v řádu megabitů na aplikační úrovni. Během prezentace se dozvíte jak se před takovými útoky chránit s cílem zajistit vysokou dostupnost kritických aplikací a zároveň ochránit Vaše citlivá data.
PREZENTACE KE STAŽENÍ

11:00 – 11:30
Zajištění kyberbezpečnosti v resortu Ministerstva vnitra

Ing. Bohuslav Zůbek, vedoucí oddělení kybernetické bezpečnosti, Ministerstvo vnitra ČR
Prezentace představí organizaci kybernetické bezpečnosti na Ministerstvu vnitra, tým kybernetické bezpečnosti, politiku řízení bezpečnosti informací, systém řízení informací, budování bezpečnostního povědomí a vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti.
PREZENTACE KE STAŽENÍ

11:35 – 12:05
Účinná automatizovaná ochrana proti zvlášť nebezpečným hrozbám

Jakub Jiříček , Systems Engineer, Palo Alto Networks
V dnešním propojeném světě je každá společnost potenciálním cílem útočníků, bez ohledu na svoji velikost. Neustálé zdokonalování útočných technik a plně automatizované sdílení dat útočníky vyžaduje změnu tradičního přístupu k bezpečnosti. Společnosti uspějí pouze tehdy, pokud zvládnou nasadit a naplno využít složitou kombinaci bezpečnostních technologií, obvykle za cenu vysokých investičních nákladů. Velmi významnou roli v tradičním přístupu k bezpečnosti má stále manuální (a tudíž drahá) analýza incidentů a reakce na ně.
Platforma Palo Alto Networks umožňuje vyřešit tento problém elegantně, s rozumným rozpočtem, a navíc plně automatizovaně, s důrazem na okamžitou prevenci všech kybernetických útoků.
PREZENTACE KE STAŽENÍ

12:10 – 12:40
Efektivní detekce a řízení rizik s pomocí nástroje ERIAN

Martin Smrt, Senior Business Consultant, KOMIX s.r.o.
Jan Vrána, Senior IT Architect, KOMIX s.r.o.

Martin Smrt vám představí, jak nástroje na podporu rozhodování jsou schopny finančním institucím pomoci čelit současným výzvám. Ukážeme části risk managementu, které lze s vhodným specializovaným software provádět efektivněji, než je dnes běžné. Následovat bude shrnutí nároků na rozhodovací a reportovací nástroje.
Druhá část přednášky bude navazovat na předchozí část Martina Smrta. Představíme decision engine ERIAN a nástroj pro datovou analýzu a reporting Qlik Sense. Dále stručně pohovoříme o vlastnostech a výhodách těchto nástrojů, včetně typického průběhu implementace. Následovat budou živé ukázky.
PREZENTACE KE STAŽENÍ

13:00 – 13:30
Řešení organizačních a administrativních opatření Zákona o kybernetické bezpečnosti – případová studie

Čestmír Pail, majitel společnosti, DATACONS s.r.o.
V rámci semináře vám bude přestaven nástroj Active risk manager pro řízení rizik, interních auditů, incidentů a KPI. S využitím tohoto SW máme připraveno řešení Datacons cybersecurita - řešení řízení incidentů a rizik v rámci kybernetického zákona. SW Active risk manager je možné použít i pro řízení dalších rizik – BOZP, ISO27000, ISO9000, ISO14000 a další.
PREZENTACE KE STAŽENÍ

13:35 – 14:05
7 věcí, na které si určitě musíte dávat pozor, pokud chcete úspěšně inovovat

Zdeněk Macháček, Delivery manager, Principal engineering s.r.o.
Ještě než vyčleníte budget na inovační inkubátor nebo se vrhnete do zaručeně nejlepšího high tech fintech projektu, je dobré se zamyslet, zda jste vytvořili prostředí vhodné pro inovace.
Pojďme se podívat na 7 nejčastějších zabijáků inovací ve velkých firmách. A poradíme vám, jak jim nepodlehnout.
PREZENTACE KE STAŽENÍ

14:10 – 14:40
Cesta zrodu mobilní aplikace Friends 24 od České spořitelny - případová studie

Lukáš Mencl, První Intrapreneur České spořitelny
Jan Torsten Valder, Design Lead, Principal engineering s.r.o.

Mobilní technologie jsou dnes hlavním leadrem inovací v globálním světě financí. Ani v Česku nezůstáváme pozadu. Ukážeme vám, jak se zrodila mobilní aplikace Friends 24 České Spořitelny, která se umístila na 3 místě v soutěži o nejlepší bankovní inovaci roku 2016. Poznejte cestu jejího vzniku od interního Startup Survival Boot Campu, přes inkubátor TechSquare, až po realizaci formou agilního vývoje nad WebAPI – otevřeným rozhraním České spořitelny.
PREZENTACE KE STAŽENÍ

 

8:50 – 9:00     zahájení konference

9:00 – 9:30
Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a inovativní metody analýz dat o zákaznících

Mgr. Richard Otevřel, Senior advokát, Havel, Holásek & Partners
Nové technologie a dostupnější množství dat sloužících k předvídání potřeb zákazníků nebo ochraně oprávněných zájmů podnikatele může zvýšit důvěru zákazníků, anebo je také odradit. Regulace ochrany osobních údajů je v Evropské unii dlouhodobě založená právě také na zvyšování důvěry, především v on-line služby. Jsou tedy nová přísná pravidla v GDPR jen zatěžující regulací, nebo rozumným nástrojem pro vytvoření férového prostředí?

9:35 – 10:05
Jak cíleně chránit osobní údaje

Petr Zahálka, Security Team Leader, Avnet s.r.o.
Ochrana citlivých dat a osobních údajů je často podceňovaná oblast, která se často neřeší nebo pouze okrajově. Se zavedením ZKB, zákona 101 a nyní GDPR se cílená a měřitelná ochrana osobních údajů je nezbytností. Dozvíte se základní změny, které se zavedením GDPR vstupují v platnost, co všechno se považuje za osobní údaje. Data Loss Prevention systémy mi v tomto mohou výrazně pomoci. Seznámíme se s úskalími a jejich řešeními, které nasazení těchto systémů často provází.

10:10 – 10:40
F5 – Anti-DDoS ochrana pro kritické aplikace

Radovan Gibala, Systémový inženýr, F5 Networks
DoS a DDoS útoky jsou stále častější a je velmi jednoduché je vyvolat. Útočníci také kombinují volumetrické útoky na nižších vrstvách OSI modelu s útoky v řádu megabitů na aplikační úrovni. Během prezentace se dozvíte jak se před takovými útoky chránit s cílem zajistit vysokou dostupnost kritických aplikací a zároveň ochránit Vaše citlivá data.
 

10:40 – 11:00     Coffee Break
 

11:00 – 11:30
Zajištění kyberbezpečnosti v resortu Ministerstva vnitra

Ing. Bohuslav Zůbek, vedoucí oddělení kybernetické bezpečnosti, Ministerstvo vnitra ČR
Prezentace představí organizaci kybernetické bezpečnosti na Ministerstvu vnitra, tým kybernetické bezpečnosti, politiku řízení bezpečnosti informací, systém řízení informací, budování bezpečnostního povědomí a vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti.

11:35 – 12:05
Účinná automatizovaná ochrana proti zvlášť nebezpečným hrozbám

Jakub Jiříček , Systems Engineer, Palo Alto Networks
V dnešním propojeném světě je každá společnost potenciálním cílem útočníků, bez ohledu na svoji velikost. Neustálé zdokonalování útočných technik a plně automatizované sdílení dat útočníky vyžaduje změnu tradičního přístupu k bezpečnosti. Společnosti uspějí pouze tehdy, pokud zvládnou nasadit a naplno využít složitou kombinaci bezpečnostních technologií, obvykle za cenu vysokých investičních nákladů. Velmi významnou roli v tradičním přístupu k bezpečnosti má stále manuální (a tudíž drahá) analýza incidentů a reakce na ně.
Platforma Palo Alto Networks umožňuje vyřešit tento problém elegantně, s rozumným rozpočtem, a navíc plně automatizovaně, s důrazem na okamžitou prevenci všech kybernetických útoků.

12:10 – 12:40
Efektivní detekce a řízení rizik s pomocí nástroje ERIAN

Martin Smrt, Senior Business Consultant, KOMIX s.r.o.
Jan Vrána, Senior IT Architect, KOMIX s.r.o.

Martin Smrt vám představí, jak nástroje na podporu rozhodování jsou schopny finančním institucím pomoci čelit současným výzvám. Ukážeme části risk managementu, které lze s vhodným specializovaným software provádět efektivněji, než je dnes běžné. Následovat bude shrnutí nároků na rozhodovací a reportovací nástroje.
Druhá část přednášky bude navazovat na předchozí část Martina Smrta. Představíme decision engine ERIAN a nástroj pro datovou analýzu a reporting Qlik Sense. Dále stručně pohovoříme o vlastnostech a výhodách těchto nástrojů, včetně typického průběhu implementace. Následovat budou živé ukázky.
 

12:40 – 13:00     Coffee Break
 

13:00 – 13:30
Řešení organizačních a administrativních opatření Zákona o kybernetické bezpečnosti – případová studie

Čestmír Pail, majitel společnosti, DATACONS s.r.o.
V rámci semináře vám bude přestaven nástroj Active risk manager pro řízení rizik, interních auditů, incidentů a KPI. S využitím tohoto SW máme připraveno řešení Datacons cybersecurita - řešení řízení incidentů a rizik v rámci kybernetického zákona. SW Active risk manager je možné použít i pro řízení dalších rizik – BOZP, ISO27000, ISO9000, ISO14000 a další.

13:35 – 14:05
7 věcí, na které si určitě musíte dávat pozor, pokud chcete úspěšně inovovat

Zdeněk Macháček, Delivery manager, Principal engineering s.r.o.
Ještě než vyčleníte budget na inovační inkubátor nebo se vrhnete do zaručeně nejlepšího high tech fintech projektu, je dobré se zamyslet, zda jste vytvořili prostředí vhodné pro inovace.
Pojďme se podívat na 7 nejčastějších zabijáků inovací ve velkých firmách. A poradíme vám, jak jim nepodlehnout.

14:10 – 14:40
Cesta zrodu mobilní aplikace Friends 24 od České spořitelny - případová studie

Lukáš Mencl, První Intrapreneur České spořitelny
Jan Torsten Valder, Design Lead, Principal engineering s.r.o.

Mobilní technologie jsou dnes hlavním leadrem inovací v globálním světě financí. Ani v Česku nezůstáváme pozadu. Ukážeme vám, jak se zrodila mobilní aplikace Friends 24 České Spořitelny, která se umístila na 3 místě v soutěži o nejlepší bankovní inovaci roku 2016. Poznejte cestu jejího vzniku od interního Startup Survival Boot Campu, přes inkubátor TechSquare, až po realizaci formou agilního vývoje nad WebAPI – otevřeným rozhraním České spořitelny.
 

14:40 – 14:45     losování návštěvnické ankety

14:45 – 15:30     oběd

Facebook Twitter Linkedin G+